Науково-виробнича фірма Інтелект. Працюємо з 2002 року

Техногенна безпека

Ідентифiкацiя ПНО

Консультації з питань проведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту Більше >

Ідентифікація ОПН

Консультації з питань проведення ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки Більше >

Паспорт ПНО

Консультації з питань проведення паспортизації потенційно небезпечного об’єкта Більше >

План ліквідації аварій (ПЛАС)

Консультації з питань розробки планів ліквідації аварій, необхідність розробки ПЛАС Більше >

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Консультації з питань розробки декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Більше >

Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення

Консультації з питань розробки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення Більше >

Об’єктова документація з техногеної безпеки та цивільного захисту

Консультації з питань розробки документаціЇ з техногеної безпеки та цивільного захисту Більше >

Газоаналіз

Консультації з питань розробки газоаналізу Більше >

Експертиза декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

Консультації щодо проведення експертизи декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Більше >

Пожежна безпека

Пожежна сигналізація

Більше >

Пожежогасіння

Більше >

Димовидалення

Консультації щодо визначення необхідності видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння з приміщень Більше >

Вогнезахист

Консультації щодо визначення необхідності вогнезахисту Більше >

Оцінка протипожежного стану

Консультації щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту Більше >

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів треба проводити у разі:

1 Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2 У будівництві та на виробництві застосування матеріалів та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки (пункт 9 розділу ІІ ППБУ)

3 Забезпечення дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму (пункт 11 розділу ІІ ППБУ)

4 Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ) КРИТЕРІЇ за якими оцінюється ступінь ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки

5 Проведення інструктажів та проходження навчання з питань пожежної безпеки (пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУ)

6 Забезпечення протипожежного стану утримання території (пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу ІІІ ППБУ)

7 Забезпечення протипожежного стану утримання будівель, приміщень та споруд (пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

8 Забезпечення протипожежного стану утримання шляхів евакуації і виходів (пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

9 Стан утримання інженерного обладнання

9.1. Відповідність електроустановок (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ)

9.2 Відповідність систем опалення та теплових мереж протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів (пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ )

9.3 Відповідність систем вентиляції і кондиціонування повітря протипожежним вимогам норм (пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ)

9.4 Відповідність газового обладнання протипожежним вимогам норм (пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ)

9.5 Відповідність та експлуатація систем каналізації та сміттєвидалення відповідно до вимог протипожежних норм (пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ)

10 Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку

10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до чинних нормативно-правових актів (пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ )

10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів (пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ)

11 Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1 Відповідність та експлуатація систем зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають відповідно до протипожежних вимог (пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ)

11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм (пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ)

12 Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння (пункт 7 розділу І, пункт 12 розділу ІІ, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ)

13 Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів (пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 )

14 Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт (розділ VII ППБУ)

14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку (пункт 21 розділу ІІ ППБУ)

14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ)

14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ)

14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів (пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ)

14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ)

14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 )

14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7)

14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7)

14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7)

14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7)

14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7)

Відповідно до ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Оцінку протипожежного стану проводить суб’єкт господарювання, який отримав відповідну ліцензію.


Навчання з питань пожежної безпеки

Консультації щодо необхідності навчання з пожежної безпеки Більше >


Плани евакуації

Більше >


Розрахунок часу евакуації

Більше >


Блискавкозахист

Консультації щодо необхідності улаштування блискавкозахисту Більше >

Проектування блискавкозахисту здійснюється згідно ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист», який складається з 4-х розділів.

Всі вимоги щодо розрахунку та проектування блискавкозахисту вказані в розділі 3: ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей».


Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Консультації щодо необхідності проводити розрахунок категорій Більше >

Визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об'ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають виникненню аварійних ситуацій.

Цивільний захист

Розділ іженерно-технічні заходи з цивільного захисту

Консультації з питань розробки розділу іженерно-технічні заходи з цивільного захисту Більше >

Проектування захисних споруд (сховища, укриття, споруди подвійного призначення )

Консультації з питань проектування захисних споруд та споруд подвійного призначення Більше >

Контакти

Телефонуйте нам

Задати питання фахівцю (група Viber)

Вячеслав (068) 298-25-14

Василий (067) 411-50-51

Олександр (067) 189-64-67

Бухгалтерія (067) 314-09-06

Пишіть нам

На поштову адресу: 10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3

На EMAIL: info@nvfi.biz

Тел/факс (0412) 42-51-17

Переглянути реквізити