Науково-виробнича фірма Інтелект. Працюємо з 2002 року

Техногенна безпека

Ідентифiкацiя ПНО

Консультації з питань проведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту Більше >


Ідентифікація ОПН

Консультації з питань проведення ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки Більше >


Паспорт ПНО

Консультації з питань проведення паспортизації потенційно небезпечного об’єкта Більше >


План ліквідації аварій (ПЛАС)

Консультації з питань розробки планів ліквідації аварій, необхідність розробки ПЛАС Більше >


Розділ іженерно-технічні заходи з цивільного захисту

Консультації з питань розробки розділу іженерно-технічні заходи з цивільного захисту Більше >

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Консультації з питань розробки декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Більше >


Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення

Консультації з питань розробки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення Більше >


Об’єктова документація з техногеної безпеки та цивільного захисту

Консультації з питань розробки документаціЇ з техногеної безпеки та цивільного захисту Більше >


Газоаналіз

Консультації з питань розробки газоаналізу Більше >

У підвалах, технічних підпіллях, а за їх відсутності в цокольних або перших поверхах житлових та громадських будинків та споруд газифікованих населених пунктів належить передбачати контроль довибухобезпечних концентрацій паливного газу (20% НКМПП) в повітрі з виведенням звукової та світлової сигналізації на фасад будинку або з виведенням аварійного сигналу на об’єднану диспетчерську службу (далі - ОДС) за її наявності згідно вимог ДБН В.2.5-20:2018 ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Пожежна безпека

Пожежна сигналізація

Більше >

Пожежна сигналізація

Пожежогасіння

Більше >

Пожежогасіння

Димовидалення

Консультації щодо визначення необхідності видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння з приміщень Більше >

Системи протидимного захисту передбачають з метою :

Вогнезахист

Консультації щодо визначення необхідності вогнезахисту Більше >

ВОГНЕЗАХИСТ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГОРИЩНИХ ПОКРИТТІВ

Дерев'яні елементи горищних покриттів слід обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363 п 6.23. ДБН В.1.1-7:2016.

Роботи з вогнезахисту виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію згідно з вимогами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Стаття 7 п13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також на підставі проектної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог наказу МВС України 26 грудня 2018 року № 1064.


Оцінка протипожежного стану

Консультації щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту Більше >

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів треба проводити у разі:

1 Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2 У будівництві та на виробництві застосування матеріалів та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки (пункт 9 розділу ІІ ППБУ)

3 Забезпечення дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму (пункт 11 розділу ІІ ППБУ)

4 Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ) КРИТЕРІЇ за якими оцінюється ступінь ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки

5 Проведення інструктажів та проходження навчання з питань пожежної безпеки (пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУ)

6 Забезпечення протипожежного стану утримання території (пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу ІІІ ППБУ)

7 Забезпечення протипожежного стану утримання будівель, приміщень та споруд (пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

8 Забезпечення протипожежного стану утримання шляхів евакуації і виходів (пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

9 Стан утримання інженерного обладнання

9.1. Відповідність електроустановок (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ)

9.2 Відповідність систем опалення та теплових мереж протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів (пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ )

9.3 Відповідність систем вентиляції і кондиціонування повітря протипожежним вимогам норм (пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ)

9.4 Відповідність газового обладнання протипожежним вимогам норм (пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ)

9.5 Відповідність та експлуатація систем каналізації та сміттєвидалення відповідно до вимог протипожежних норм (пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ)

10 Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку

10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до чинних нормативно-правових актів (пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ )

10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів (пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ)

11 Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1 Відповідність та експлуатація систем зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають відповідно до протипожежних вимог (пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ)

11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм (пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ)

12 Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння (пункт 7 розділу І, пункт 12 розділу ІІ, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ)

13 Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів (пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 )

14 Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт (розділ VII ППБУ)

14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку (пункт 21 розділу ІІ ППБУ)

14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ)

14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ)

14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів (пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ)

14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ)

14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 )

14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7)

14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7)

14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7)

14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7)

14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7)

Відповідно до ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Оцінку протипожежного стану проводить суб’єкт господарювання, який отримав відповідну ліцензію.


Навчання з питань пожежної безпеки

Консультації щодо необхідності навчання з пожежної безпеки Більше >


Плани евакуації

Більше >


Розрахунок часу евакуації

Більше >


Блискавкозахист

Консультації щодо необхідності улаштування блискавкозахисту Більше >

Проектування блискавкозахисту здійснюється згідно ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист», який складається з 4-х розділів.

Всі вимоги щодо розрахунку та проектування блискавкозахисту вказані в розділі 3: ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей».


Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Консультації щодо необхідності проводити розрахунок категорій Більше >

Визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об'ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають виникненню аварійних ситуацій.

Охорона праці

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Більше >


Дозвіл на обладнання підвищеної небезпеки

Консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Більше >

Що входить у наші послуги

Експертно-технічну експертизу має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертно-технічної експертизи є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р. Строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Декларація відповідності матеріально технічної бази з охорони праці

Консультації щодо оцінки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки Більше >

1. Оцінка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

1.1 Відповідність (стаття 13 ЗУ N 2694) діяльності суб'єкта господарювання, його фактичної структури установчим і реєстраційним документам

1.2 Впровадження та функціонування системи управління охороною праці ( частина друга статті 13 ЗУ N 2694 )

1.3 Наявність служби охорони праці ( або призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці (частина друга статті 13 ЗУ N 2694 )

1.4 Функціонування служби охорони праці (стаття 15 ЗУ N 2694 )

1.5 Формування та функціонування інших служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання (статті 13, 15 ЗУ N 2694 )

1.6 Наявність положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, що розроблені у встановленому порядку (абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ N 2694 )

1.7 Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів (стаття 18 ЗУ N 2694 )

1.8 Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно- правових актах з охорони праці, відповідають ( стаття 13 ЗУ N 2694; стаття 40 ЗУ N 1127; стаття 18 ЗУ N 2288; стаття 22 КУ N 322

1.9 Наявність контролю за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем (частина друга статті 13 ЗУ N 2694)

1.10 Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік (частина третя статті 19 ЗУ N 2694 )

1.11 Розробка та реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (абзац третій частини другої статті 13 ЗУ N 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127 )

1.12 Аудит охорони праці, оцінка технічного стану виробничого обладнання та устатковання, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів (стаття 13 ЗУ N 2694 )

1.13 Своєчасне та повне розслідування нещасних випадків та аварії (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.14 Облік нещасних випадків (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.15 Облік аварій (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.16 Своєчасне усування причин, що призводять до нещасних випадків (стаття 13 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112)

1.17 Здійснення заходів, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків (стаття 13 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.18 Наявність необхідних документів дозвільного характеру (стаття 21 ЗУ N 2694; статті 19, 24 ЗУ N 1127 ПКМУ від 15.10.2003 N 1631)

1.19 Відповідність фактичного стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу (стаття 21 ЗУ N 2694; статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

1.20 Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки стаття 9 ЗУ N 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956)

1.21 Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ( стаття 10 ЗУ N 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956)

1.22 Наявність плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) (стаття 11 ЗУ N 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127)

1.23 Наявність плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи (стаття 11 ЗУ N 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127 )

1.24 Здійснення заходів, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) (стаття 8 ЗУ N 2245, стаття 30 ЗУ N 1127)

1.25 Готовність добровільних допоміжних гірничорятувальних команд (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій (стаття 29 ЗУ N 1127)

1.26 Забезпечення працівників суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом (стаття 8 ЗУ N 2694)

1.27 Утримання та застосування відповідно до встановлених вимог засобів індивідуального і колективного захисту (стаття 8 ЗУ N 2694;ПКМУ від 27.08.2008 N 761)

1.28 Відповідність виробничих будівель, споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці (стаття 21 ЗУ N 2694)

2 Безпечне виконання робіт

2.1 Наявність необхідної проектної та технічної документації (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

2.2 Розробка спеціальних заходів з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ N 1127)

2.3 Проекти (паспорта) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо), технологічних процесів (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

2.4 Дотримання вимог правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій (статті 13, 14 ЗУ N 2694, стаття 26 ЗУ N 1127 )

2.5 Дотримання безпечних параметрів процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями (статті 13, 14 ЗУ N 2694 )

2.6 Дотримання порядку прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту (стаття 21 ЗУ N2694)

3 Безпечна експлуатація об'єктів, устатковання, машин та механізмів

3.1 Наявність контролю роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт ( стаття 13 ЗУ N 2694 )

3.2 Відповідність та правильна експлуатація технологічного обладнання, машини, механізми, устатковання, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки ( статті 13, 14, 21 ЗУ N 2694 )

3.3 Наявність висновків експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні (стаття 21 ЗУ N 2694; ПКМУ від 15.10.2003 N 1631 )

3.4 Відповідність машин, механізмів, устатковання та інструментів, що використовуються, паспортам (сертифікатам) (статті 13, 21 ЗУ N 2694; стаття 20 ЗУ N 1127; ПКМУ від 15.10.2003 N 1631 )

3.5 Відповідність електрообладнання умовам експлуатації (стаття 13 ЗУ N 2694)

3.6 Забезпеченість належним чином будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом (стаття 13 ЗУ N 2694)

Нормативні акти

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки

Консультації щодо необхідності проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки Більше >

Що таке ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки ОПН.
Відповідно до закону № 2245-ІІІ під ідентифікацією ОПН слід розуміти процедуру яка визначає ступень потенційної небезпеки об'єкта серед об'єктів підвищеної небезпеки.
Кому необхідно проводити ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки.
Відповідно до постановив КМУ № 956 ідентифікацію ПНО необхідно проводити всім суб'єктам господарювання які володіють, користуються об’єктами на яких виробляються, використовуються, переробляються, застосовуються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини.
Також ідентифікацію ПНО необхідно проводити і суб’єктам які мають намір будувати об’єкт, який за своїми ознаками віднесено до потенційно небезпечного.

Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

Консультації щодо необхідності декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Більше >

Декларація безпеки ОПН переглядається суб’єктом господарювання не рідше 5 років.
Виключення тільки в разі:

Експертиза декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

Консультації щодо проведення експертизи декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Більше >

Експертиза декларації безпеки об’єкту ОПН розробляється з метою дослідження та встановлення необхідної повноти і обґрунтованості дій суб’єкта господарювання направлених на локалізацію та/або ліквідацію можливої надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки.

Експертизу декларації безпеки об’єкту ОПН проводять тільки уповноваженні та акредитовані у сфері безпеки промислових об'єктів спеціалізовані експертні організації.

У висновку експертизи декларації безпеки об’єкту ОПН обов’язково повинна бути зазначена інформація про: ступень небезпеки об’єкту ОПН та оцінка рівня ризику.

Атестація робочих місць

Консультації щодо необхідності проведення атестації робочих місць Більше >

Навчання працівників з охорони праці

Консультації щодо навчання працівників з охорони праці Більше >

Контакти

Телефонуйте нам

Задати питання фахівцю (група Viber)

Вячеслав (068) 298-25-14

Василий (067) 411-50-51

Олександр (067) 189-64-67

Бухгалтерія (067) 314-09-06

Пишіть нам

На поштову адресу: 10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3

На EMAIL: info@nvfi.biz

Тел/факс (0412) 42-51-17

Переглянути реквізити